Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welcome!

Mediad là một Ad Exchange được tạo ra với sứ mệnh tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo cho Advertiser, Agency và Client. Chúng tôi luôn luôn tìm tòi, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhằm thực hiện hóa sứ mệnh của mình.


OUR MISSION:

 • Agency: Sứ mệnh của chúng tôi với Agency là cung cấp cho họ một nền tảng quảng cáo giúp họ có thể tối ưu tốt hiệu quả và lợi nhuận từ dự án.

 • Advertiser: Sứ mệnh của chúng tôi với các nhà quảng cáo là làm sao giúp họ có thể chủ động trong việc tối ưu và vận hành quảng cáo, từ đó tối ưu được hiệu suất của quảng cáo.

 • Client: Chúng tôi có một sứ mệnh lớn lao hơn, đó là mang lại giá trị thực cho khách hàng, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được việc quảng cáo bạn hiển thị ở đâu, đến ai, ở nội dung gì… đảm bảo an toàn cho thương hiệu của bạn

 

 

Search

 

  

OUR SOLUTION

 • DSP: Nền tảng Programmatic giúp tối ưu việc vận hành và tối đa hóa ROI
 • SSP: Tối đa hóa doanh thu cho Publisher theo thời gian thực và giúp họ chủ động hơn trong việc bán quảng cáo trên nội dung của mình.
 • DMP: Thu thập dữ liệu, hành vi, thói quen, sở thích của người dùng, phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ cho targeting
 • PMP: Một chợ quảng cáo giúp Publisher có thể bán trực tiếp quảng cáo của mình đến Advertisers hoặc Agency

OUR SERVICES

 • ONLINE DISPLAY

 • LOCATION DISPLAY
 • INTELLIGENT TARGETING

 


 

Browse by topic

Label list

As you and your team label content this area will fill up and display the latest updates.

 • No labels
Write a comment…